Glavne ciljne skupine, ki bodo pridobile z aktivnostmi projekta, so posredniške organizacije, ki podpirajo vajeništvo, MSP, organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter posredno tudi udeleženci poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Posredniške organizacije bodo:

- izboljšale spretnosti in znanja svojih zaposlenih v podpori MSP v zvezi z vajeništvom

- izboljšale svoje spretnosti prepričevanja MSP, da sodelujejo z vajeništvi

- sposobne bolje podpirati vajeništva

- imele na voljo orodja in metode, ki bi jim lahko pomagali bolj učinkovito podpreti vajeništva

- imele na voljo spletno gradivo za usposabljanje, ki se bo lahko kadar koli uporabljalo za usposabljanje novih zaposlenih v posredniških organizacijah na lokalni ravni (npr. regionalnih podružnic organizacij na nacionalni ravni itd.)

 

Po koncu projekta bodo MSP:

- imela učinkovito in konkretno podporo posredniških organizacij za organizacijo boljših vajeništev

- imela osebje, ki bo preko organiziranih programov usposabljanja za mentorje bolje usposobljeno za organizacijo učinkovitih vajeništev

- izboljšala svoje mreženje z drugimi MSP, ki organizirajo vajeništvo, in sodelovala pri skupni mreži usposabljanj, preko katere bi lahko koristili večkratno podporo drugih MSP in posredniških organizacij

-imela na voljo gradivo za usposabljanje, ki ga bodo lahko kadar koli uporabila za usposabljanje novih zaposlenih na področju upravljanja z vajeništvi

- imela na boljo spletna orodja, ki jih bodo podpirala pri izbiri najustreznejšega kandidata za njihovo vajeniško mesto.

 

Organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje bodo:

- imele pomoč pri iskanju vajeništev za udeležence njihovih izobraževanj preko izboljšanih veščin in kompetenc posredniških organizacij

- imele na voljo orodje, ki jim bo omogočalo iskanje primernega vajeniškega mesta za svoje udeležence izobraževanj in usposabljanj