Gospodarska zbornica Limasola je bila ustanovljena v svoji sedanji obliki leta 1962 in je predstavljala prvo usklajeno prizadevanje poslovne skupnosti Limasola za obstoj organizacije za zaščito lastnih interesov in spodbujanje gospodarskega razvoja v okrožju Limasola.

Gospodarska zbornica Limasola je že od vsega začetka imela vodilno vlogo v gospodarskem življenju mesta Limasol, bodisi preko delovanja kot interesna skupina/lobi za uresničevanje pomembnih gospodarskih projektov ali s samostojnim oblikovanjem konkretnih pobud v tej smeri.

Z začetki že v zgodnjih 60ih letih je zbornica odigrala ključno vlogo pri uresničevanju projektov bistvenega pomena za ekonomski in družbeni razvoj Limasola. Med drugim so bile to limasolske industrijske cone, pristanišče Limasol, ki je še dandanes največji te vrste na Cipru, jez Kourris, marina in ciprska Univerza za tehnologijo.

Zbornica je poleg tega v začetku 60ih let tudi izdelala in začela z izvajanjem ideje o festival vin, ki je postal v sodobni zgodovini Limasola prepoznan kot dogodek komercialnega, turističnega in kulturnega pomena.

Tekom let je Zbornica Limasola še naprej ostaja na čelu pobud za optimalen gospodarski razvoj Limasola. V tem kontekstu je med drugim izrazila zavzeto in aktivno zanimanje tudi za cestne projekte, tehnološki park, kot tudi za vrsto projektov turistične infrastrukture, npr. konferenčni center, casino in drugi.

Primarni cilji

Temeljni cilji Gospodarske zbornice Limasola so naslednji:

  • Braniti in spodbujati interese svojih članov v kontekstu splošnega ekonomskega razvoja Limasola
  • Spodbujati gospodarsko dejavnost v okviru prispevanja k ekonomskemu in družbenemu razvoju Limasola in spodbujati odpiranje novih poslovnih priložnosti za člane
  • Prispevati k procesu odločanja Ciprske gospodarske zbornice, ki ima posvetovalno besedo pri oblikovanju vladne politike.