Limasolas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tika dibināta tās pašreizējā formā 1962. gadā un pārstāv Limasolas biznesa kopienas pirmo saskaņoto mēģinājumu dibināt organizāciju, kas aizstāvēs tās intereses un veicinās Limasolas rajona ekonomisko attīstību.

No paša sākuma Limasolas Tirdzniecības un rūpniecības kamera spēlēja vadošo lomu Limasolas ekonomiskajā dzīvē, darbojoties kā ietekmēšanas grupa svarīgu ekonomisku projektu īstenošanai vai izstrādājot savas konkrētas iniciatīvas šajā virzienā.

No 1960. gadiem Kamera spēlēja svarīgu lomu Limasolas ekonomiskai un sociālai attīstībai ļoti svarīgu projektu īstenošanā. Ne pēdējie no tiem bija Limassol Industrial Estates, Limasolas osta, kas joprojām ir savā ziņā lielākā Kiprā, Kourris mols, piestātne un Kipras Tehnoloģiskā universitāte.

Limasolas kamera arī iecerēja un īstenoja, arī 1960. gadu sākumā, Vīna festivālu, kas tagad asociējas ar Limasolas moderno vēsturi kā komerciālu, tūrisma un kultūras interešu pasākums.

Laika gaitā Limasolas kamera ir turpinājusi būt iniciatīvu, kuru mērķis ir panākt Limasolas optimālo ekonomisko attīstību, priekšējā līnijā. Šajā kontekstā tā ir izrādījusi kaislīgu un aktīvu interesi, cita starpā, ceļu projektos, Tehnoparkā, kā arī virknē tūristu infrastruktūras projektu, piemēram, konferenču centrā, kazino, u. c.

Galvenie mērķi

Limasolas Tirdzniecības un rūpniecības kameras galvenie mērķi ir šādi:

  • aizstāvēt un veicināt tās locekļu intereses Limasolas vispārējās ekonomiskās attīstības kontekstā;
  • veicināt ekonomisko darbību ieguldīšanas Limasolas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un jaunu biznesa iespēju atvēršanas tās locekļiem kontekstā;

veicināt Kipras Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kurai ir konsultatīva ietekme Valdības politikas formulēšanā, lēmumu pieņemšanas procesu.