Galvenās mērķa grupas, kas gūs labumu no projekta aktivitātēm ir starpposma organizācijas, kas atbalsta mācības, MVU, profesionālās izglītības un sagatavošanas organizācijas un, netieši, profesionālās izglītības un sagatavošanas studenti.

 

Starpposma organizācijas:

- uzlabo personāla iemaņas un zināšanas MVU atbalstā saistībā ar mācībām

- uzlabo savas iemaņas pārliecināt MVU iesaistīties mācībās

- labāk spēj atbalstīt mācības

- iegūst pieejamus instrumentus un metodes. kas var palīdzēt tām efektīvāk atbalstīt mācības

- iegūst pieejamus tiešsaistes mācību materiālus, ko var izmantot jebkurā laikā jaunu kadru, starpposma organizāciju vietējā līmenī (piem., valsts līmeņa organizāciju reģionālo filiāļu, utt.) apmācībai.

Pēc projekta beigām MVU:

- ir efektīvs un konkrēts atbalsts no starpposma organizācijām, lai organizētu labākas mācības

- ir personāls, kas tiks labāk apmācīts, lai organizētu efektīvas mācības caur organizētajiem darbaudzinātāju mācību kursiem

- uzlabo savu tīklošanu ar citiem MVU, kas organizē mācības un piedalās kopējā mācību tīklā, kurā tie var gūt labumu no atbalsta no citiem MVU un starpposma organizācijām

- iegūst pieejamu mācību materiālu, ko tie var izmantot jebkurā laikā, lai apmācītu jaunus kadrus mācību vadībā

- iegūst pieejamus tiešsaistes instrumentus, kas atbalstīs tos apmācības pozīcijai atbilstošākā kandidāta atlasē.

Profesionālās izglītības un sagatavošanas organizācijas:

- saņem palīdzību mācību pozīcijā meklēšanā saviem studentiem, uzlabojot starpposma organizāciju iemaņas un kompetences

- iegūst pieejamu instrumentu, kas palīdz to studentiem meklēt attiecīgu mācību pozīciju.