Eiropas Tehniskās un profesionālās izglītības forums (EFVET) ir unikāla, profesionāla Eiropas mēroga asociācija,  ko izveidoja tehniskās un profesionālās izglītības (TVET) sniedzēji un sniedzējiem visās Eiropas valstīs.

Tās misija ir sekmēt kvalitāti un inovāciju tehniskajā un profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropā, kā arī attīstīt sadarbību, savstarpējo sadarbību un dalīšanos labā praksē.

 

EFVET arī sniedz koledžām ietekmes platformu Eiropas TVET politikā, un sniedz starptautisku ietvaru, lai atbalstītu visas sadarbības, kuru mērķis ir tehniskās un profesionālās izglītības un apmācību uzlabošana un pilnveidošana.

 

EFVET ir galvenā loma tās locekļu pārstāvēšanā un ieguldījuma došanā EK politikas debates VET sektora vārdā. EFVET ir iekļauta mūžizglītības procesā caur EUCIS (Eiropas Civilās sabiedrības mūžizglītības platforma).