Projekta mērķa grupas iekļauj:

- Starpposma organizācijas

- MVU

- Profesionālās izglītības un sagatavošanas organizācijas