The Granadas Universitātes Vispārējais Fonds (Fundación General Universidad de Granada Empresa) ir bezpeļņas privāta institūcija, kas tika radīta 1989. gadā ar mērķi sekmēt pastāvīgos kanālus starp Granadas Universitāti un tās tuvāko sociāli produktīvo kontekstu.

Granadas Universitātes Vispārējais Fonds (Fundación General Universidad de Granada Empresa) ir organizācija, kas specializējas mācību pasākumu veidošanā, organizēšanā un attīstīšanā augstskolu izglītības ieguvējiem un diplomandiem.

Fonds arī sekmē stratēģijas, kas tiecas sekmēt mūžizglītību starp profesionāļiem, uzņēmumiem un organizācijām tā tuvākajā kontekstā.

Vēl jo vairāk, Fonds attīsta reģionālus, valsts un starpvalstu  līmeņa projektus, kas ir orientēti uz bezdarbnieku, īpaši universitāšu beidzēju,  iedrošināšanu integrēties darba tirgū, kā uz pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības sekmēšanu.

Visbeidzot, inovācijas jomā Fonds atbalsta jaunu uzņēmumu izdalīšanu no jau esošajiem uzņēmumiem un jaunu uzņēmumu dibināšanu, kā arī piedāvā tehnoloģisko konsultāciju uzņēmumiem un pētniekiem P+A+I  projektu attīstīšanā.

Daži Granadas Universitātes Vispārējā Fonda (Fundación General Universidad de Granada Empresa) skaitļi:

  • Vairāk nekā 25 gadi apmācībā.
  • Vairāk nekā 2 500 organizētu apmācību.
  • Vairāk nekā 137 000
  • Vairāk nekā 50 pārstāvētu tautību starp mūsu studentiem.
  • Vairāk nekā 70 sadarbības uzņēmumu, kas īsteno darbā iekārtošanu.

Vairāk nekā 15 starptautisku projektu sadarbībā ar vairāk nekā 30 atzītām Eiropas sabiedriskajām un privātajām institūcijām pēdējo piecu gadu laikā.