Το Fundación General Universidad de Granada Empresa είναι ένας μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε το 1989 έχοντας στόχο την προώθηση της δημιουργίας μόνιμων δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστήμιου της Γρανάδας και του πλησιέστερου κοινωνικού και παραγωγικού ιστού.

Το Fundación General Universidad de Granada Empresa είναι μία οντότητα η οποία εξειδικεύεται στην σχεδίαση, οργάνωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ίδρυμα επίσης αναπτύσσει στρατηγικές που έχουν στόχο την προώθηση της δια βίου μάθησης μεταξύ επαγγελματιών, επιχειρήσεων και οργανισμών του πλησιέστερου πλαισίου.

Επιπλέον, το ίδρυμα αναπτύσσει περιφερειακά, εθνικά και διεθνή έργα τα οποία προσανατολίζονται στην ενθάρρυνση των ανέργων στην αγορά εργασίας, κυρίως τους απόφοιτους πανεπιστημίου, καθώς επίσης και την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Τέλος, στον τομέα της καινοτομίας, το ίδρυμα υποστηρίζει την δημιουργία τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων και προσφέρει τεχνολογικές συμβουλές σε επιχειρήσεις και ερευνητές για την ανάπτυξη έργων έρευνας – ανάπτυξης και καινοτομίας.

Μερικοί αριθμοί για το Fundación General Universidad de Granada Empresa

  • Περισσότερα από 25 χρόνια δέσμευση με την εκπαίδευση
  • Περισσότερες από 500 εκπαιδευτικές δράσεις
  • Περισσότεροι από 000 σπουδαστές
  • Περισσότερες από 50 εθνότητες μεταξύ των μαθητών
  • Περισσότερες από 70 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την προώθηση των μαθητών
  • Περισσότερα από 15 διεθνή έργα τα τελευταία 5 χρόνια σε συνεργασία με περισσότερους από 30 αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς οργανισμούς.