Το Βόρειο Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος συστάθηκε για να προστατεύει και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των συνδεδεμένων επιχειρηματιών. Ιδρύθηκε το 1997 στο Szczecin σε μία πρωτοβουλία 60 επιχειρήσεων. Από την ίδρυση του διατηρεί επαφή με περισσότερους από 150 οργανισμούς με παρόμοιο επιχειρηματικό προφίλ οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πολωνίας και της Ευρώπης. Η Δυναμική ανάπτυξη και η συνεχής είσοδος νέων μελών το φέρνει στη θέση του μεγαλύτερου Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Πολωνία. Αυτή την εποχή φέρνει σε επαφή περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις στην Πολωνία.

Επεκτείνει συστηματικά τις περιοχές των δραστηριοτήτων του. Γραφεία του Βόρειου Εμπορικού Επιμελητηρίου βρίσκονται ήδη σε 5 πόλεις: Swinoujscie, Koszalin, Wałcz, Myśliborz και Choszcznie.

Ο σκοπός των καθημερινών προσπαθειών των εργαζομένων του Βόρειου Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής ζωής,  υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες μελών, και να προωθήσουν την ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διεθνών οικονομικών σχέσεων.

Αυτό που προετοιμάζει το Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις που είναι μέλη του, είναι ένα εύρος δωρεάν επιδοτούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συμβουλευτική, τουριστικά και επιχειρηματικά ταξίδια, τακτικές εκδηλώσεις και κοινωνική ένταξη. Επιπλέον υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία επηρεάζουν, βελτιωτικά, την οικονομική ανάπτυξη όλης της περιοχής.

Το Βόρειο Εμπορικό Επιμελητήριο έχει πραγματική επίδραση στις επιχειρήσεις όχι μόνο στην Δυτική Pomerania αλλά σε ολόκληρη την Πολωνία. Οι εκπρόσωποί του συχνά εμφανίζονται σε ρόλο συμβούλου των αρχών και των ιδρυμάτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μπορούν ακόμα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες όπως αστικά βιομηχανικά συμβούλια και συστάδες επιχειρηματιών οι οποίοι μάχονται για την άρση ανασταλτικών κανονισμών.