Северна търговска камара е независима организация, създадена да защитава и представлява интересите на  предприемачите. Създадена  през 1997 г. в Шчечин по инициатива на 60 компании. От създаването си поддържа редовни контакти с повече от 150 организации с подобен бизнес профил, работещи на територията на Полша и Европа. Динамичното развитие и привличането  на нови членове  я превръщат в  най-голямата търговска камара в Полша. В момента тя обединява близо 1500 компании.

 В териториалния обхват на Северна търговска камара влизат  пет града: Свиноунице, Косалин, Валц, Мишлиборц и Чозчие.

Целта на ежедневните усилия на служителите в Северната търговска камара е да създават условия за развитие и модернизация на икономическия живот, да подкрепят инициативите на членовете и да насърчават развитието на междурегионални и международни икономически отношения.

Камарата предоставя на своите членове  широк спектър от безплатни и субсидирани обучения, консултации, туризъм и бизнес пътувания, редовни събития и социална интеграция. Тя също така изпълнява редица проекти на ЕС, засягащи икономическото развитие на целия регион.

Северна търговска камара има реално въздействие върху бизнеса, не само в Западна Померания, но и в цяла Полша. Нейните представители  съветват властите и институциите по въпроси, свързани с развитието на  бизнес средата, отчитайки мнението на браншовите камари, клъстери и индустриални комитети при подготовка на законодателството .