Action Synergy S.A. (Гърция) е координатор на проекта EAPPREN. Това е организация за приложения в сферата на научноизследователската и развойната дейност в областта на ИКТ, която е активно включена в разработването на образователни технологии, методологии за обучение и разработването на курсове за електронно обучение. Action Synergy SA разполага с дългогодишен опит в управлението и координацията на европейски проекти от създаването си през 1987 г. Тя има значителен опит в работата по популяризирането на ученето чрез работа, тъй като е създадена като партньорство за обучение на университетите (UETP) за  насърчаване на ученето чрез работа за учащи и завършили студенти. Тя е член на Европейския алианс за чиракуване. Основните области на експертиза на Action Synergy включват: - Насърчаване на ученето чрез работа, Разработване на мрежи между заинтересованите страни, Разработване на методологии за обучение, Разработване на образователни технологии, Разработване на курсове и модули за електронно обучение и дистанционно обучение, разпространение и валоризация на европейски проекти , Анализ на нуждите от обучение, разработване на професионални профили и списъци с умения и компетенции, развитие на синергии на местно, национално и транснационално равнище.