Федерацията на промишлеността на Пелопонес и Западна Гърция, създадена през 1918 г., представлява почти цялата производствена дейност в географския район  (с членове над 230 производствени дружества), е една от петте регионални федерации на страната .

По-голямата част от членовете на Федерацията, според техния икономически размер и заетост, са класифицирани като МСП.

Работата на Федерацията се състои от многобройни дейности, между които са  проучването, изследването и популяризирането на  предприемаческата инициатива, културата на развитие на духа на солидарност между предприятията, сътрудничеството с публичните власти и организациите  за укрепване на социалния диалог, участие в национални и международни комитети, съвещания, изложения и събития, чрез които се изпълняват икономически цели, както и разрастване на инициативи, които имат за цел и допринасят за насърчаване на общите интереси на местната и регионалната икономика.