Латвийската търговско-промишлена палата (ЛТПП) е доброволна, неправителствена организация, която обединява различни видове предприятия - микро, малки и средни предприятия, както и големи компании от всички региони и икономически сектори на Латвия. С представители на отделни дружества, асоциации на бизнеса, както и градски бизнес клубове и други бизнес съюзи, ЛТПП стана най-голямата политически независима организация с повече от 1500 членове.  Различни са причините, поради които предприятията избират да станат част от ЛТПП - ЛТПП представлява интересите на предприемачите в правителствените институции на държавно и регионално ниво, както и предлага широк списък от услуги, което гарантира развитието на успешна бизнес-среда в Латвия. Като цяло ЛТПП работи в следните области: 1) Бизнес среда, 2) Лобиране, 3) Конкурентоспособност, 4) Експорт и 5) Арбитраж. ЛТПП  е  представител на латвийските предприятия повече от 80 години.

ЛТПП има 7 регионални отдела, които се намират в най-големите регионални градове на Латвия. Регионалните отдели активно работят във всички области, като предоставят услуги на тези предприятия, които се намират  далеч от столицата.

Най-силната част от ЛТПП се основава на пълноправното й членство в международните търговски и индустриални камери - Асоциацията на европейските търговски и индустриални камари (EUROCHAMBRES), както и Международната търговска камара (ICC). ЛТПП е член на асоциацията Hanse-Parlament.