Gospodarska zbornica Latvije (LCCI) je prostovoljna nevladna organizacija, ki združuje različne vrste podjetij – mikro, mala in sredna podjetja kot tudi velika podjetja iz vseh regij in gospodarskih sektorjev Latvije. S predstavljanjem posameznih podjetij, industrijskih združenj kot tudi mestnih poslovnih klubov in drugih poslovnih sindikatov je LCCI postala največja politično neodvisna organizacija z več kot 1500 člani. Obstajajo različni razlogi, zakaj se podjetja odločijo, da postanejo del LCCI – LCCI zastopa interese podjetnikov v vladnih institucijah tako na državni kot na regionalni ravni ter nudi široko paleto storitev, zaradi česar zagotavlja obstoj izvrstnih podjetij v izvrstnem in uspešnem poslovnem okolju Latvije. V splošnem LCCI deluje na naslednjih področjih: 1) poslovno okolje, 2) lobiranje, 3) konkurenčnost, 4) izvoz in 5) arbitraža. LCCI je glas in predstavnik latvijskih podjetij že več kot 80 let.

LCCI ima 7 regionalnih oddelkov, ki se nahajajo v največjih regionalnih mestih v Latviji. Regionalni oddelki aktivno delujejo na vseh področjih LCCI z zagotavljanjem storitev tistim podjetjem, ki se nahajajo predaleč od glavnega mesta.

Najmočnejši del LCCI temelji na polnopravnem članstvu v mednarodni mreži gospodarskih zbornic - Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBERS), poleg tega pa tudi Mednarodne trgovinske zbornice (ICC). LCCI je tudi članica zveze Hanse-Parlament.