Zbornica za gospodarstvo in industrijo Dobrich je avtonomna nevladna organizacija, ustanovljena za podporo lokalni podjetniški dejavnosti in za krepitev regionalnega gospodarskega razvoja in blaginje. Glavni cilji zbornice vključujejo spodbujanje mednarodne trgovine in naložb, služi pa tudi kot zanesljiv predstavnik lokalnih članov na nacionalni in mednarodni ravni.

Zbornica ima trenutno okoli 200 članov, ki sestojijo iz tako zasebnih kot javnih podjetij v regiji Dobrich.

 

Zbornica za gospodarstvo in industrijo Dobrich nudi svojim članom in zunanjim strankam obsežen portfelj posvetovalnih in informacijskih storitev, vključno z: vnosi v trgovski register, potrjevanjem uradne dokumentacije, informacijami o naložbah, priložnosti financiranja in ustvarjanja partnerstev, dostop do mednarodnih baz podatkov, polni paket poslovnih storitev za cilje podjetja, predstavitvami na mednarodnih sejmih in predstavitvami podjetij, seminarji in tečaji usposobljenosti, poslovnim načrtovanjem, tržnimi raziskavami, posebnimi pogodbami s tujimi podjetji, zakonodajnimi (nacionalna in EU zakonodaja) računovodskimi posvetovanji, prevodi in zakonodajnimi storitvami. Zgrajena na temeljih nekdanjega EuroInfo Centra je Zbornica Dobrich leta 2008 postala regionalno vozlišče v večji informacijski in svetovalni mreži za podjetja, ki jo je ustanovila Evropska komisija – Evropska mreža podjetništva. V okviru te mreže Zbornica zagotavlja storitve inovativnega razvoja, poslovnega sodelovanja in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih programih v severo-vzhodni regiji.

 

200 članov zbornice vključuje: podjetja za električno gradnjo, vzdrževanje in popravila, proizvajalce gradbenih proizvodov, združenje tehnoloških, inženirskih in gradbenih podjetij, proizvajalce kmetijske opreme in strojev, kmetijske pridelovalce in druge. Zbornica podpira inovacije in raziskave v teh podjetjih z zagotavljanjem brezplačnih nasvetov svojim članom kot tudi z vključevanjem podatkovnih baz za poslovno sodelovanje. Zbornica je bila vključena v projekte, ki spodbujajo inovacije v regiji, npr. INNOCOOP, katerega namen je usposabljanje o inovativnih metodah sodelovanja preko medmrežja. Bila je tudi partner v EURO Dobrudja projektu, katerega namen je bil organizirati podporne storitve in implementacija poslovne inovacije s ponudbo celovitih poslovnih storitev.