EAPPREN

 

Krepljenje zmogljivosti za posredniške

organizacije preko e-učenja