- ozaveščanje o prednostih vajeništva za podjetje

- krepitev zmogljivosti posredniških organizacij pri podpori vajeništva

- krepitev zmožnosti organizacije pripravništva za MSP

Projekt bo razvil tudi orodje za ugotavljanje ujemanja, ki bo olajšalo izbor najustreznejšega kandidata s strani MSP ter splošno spremljanje vajeništva. Zaposleni v posredniških organizacijah, ki bodo vključeni v usposabljanja, bodo praktično uporabili pridobljene spretnosti preko: organizacije seminarjev o vajeništvu z MSP, organizacije tečajev e-učenja za mentorje/zaposlene v MSP, zagotavljanja tekoče kontinuirane podpore vajeništvu, organizacije pilotnega preizkušanja orodja za ugotavljanje ujemanja.