Eurosuccess Consulting (Ciper) z dinamično ekipo mladih znanstvenikov zagotavlja celovit paket storitev, ki se nanašajo na potrebe sodobnih ciprskih podjetij, zlasti na področju inovacij in tehnologij. EUROSUCCES je že v začetnih korakih svojega delovanja opredelil potrebo po ustvarjanju povezav med ciprskim gospodarstvom in širšim evropskim trgom ter dal velik poudarek na izkoriščanju potencialov, ustvarjenih z vstopom Cipra v Evropsko unijo.

Danes EUROSUCCESS ponuja različne storitve za javnost kot tudi za zasebni sektor Cipra. Prav tako je začel aktivno sodelovati v mednarodnih shemah preko dobro uveljavljene mreže partnerjev v tujini, ki temelji na intenzivnih preteklih izkušnjah njegovega ustanovitelja.

EUROSUCCES teži k stalnemu izboljševanju svojih ponujenih storitev kot tudi k razvoju svoje ekipe, kar bo ustvarilo priložnost za krepitev njegovega znanstvenega področja strokovnega znanja.

Eurosuccess je trenutno vključen v 16 programov vseživljenjskega učenja in ERASMUS+ programov – v enega kot koordinator, poleg tega pa je tudi eden izmed ocenjevalcev za ciprske NA in norveške sklade, usmerjene na nevladne organizacije.

Poleg tega je Eurosuccess Consulting član Sveta mednarodne trgovine, Evropskega združenja za izobraževanje v zaporih (EPEA), Evropske mreže za politiko o ključnih kompetencah v šolskem izobraževanju (KeyCoNet), Ciprske gospodarske zbornice (CCCI), Ciprske zveze delodalajcev in industrialcev (OEB) in Nikozijske gospodarske zbornice (NCCI).

Filozofija Eurosuccess Consultinga je zajeta v naslednjih štirih principih: izvedba, pregled, izboljšanje, preoblikovanje. S tem pristopom si Eurosuccess prizadeva k nenehnemu izboljševanju svojih svetovalnih in razvojnih dejavnosti. V ta namen je organizacija verificirana s sistemom kakovosti ISO 9001:2008, ki redno preverja in pregleduje sistem.