Projekt Krepitev zmogljivosti za posredniške organizacije preko e-učenja (EAPPREN) je transnacionalni projekt, sofinanciran s strani programa Erasmus+, katerega namen je povišati kakovost in količino vajeništev v Evropi (s posebnim geografskim poudarkom na vzhodni in jugovzhodni Evropi).

Partnerstvo sestavljajo številne članice Evropske Unije (Grčija, Latvija, Bulgarija, Ciper, Poljska, Slovenija, Španija in EfVET) in združuje gospodarske zbornice, organizacije za podporo podjetništvu in ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Znano je, da je sodelovanje nujno gonilo za širitev možnosti in za usposabljanja skozi vajeništva. V tem pogledu se izvajalci poklicnega izobraževanja pogosto soočajo s težavami, ko se hočejo povezati z manjšimi in srednjimi podjetji. Nemalokrat pride do neskladji med razvojem učnih programov in potrebami podjetji. Poleg tega srednja in manjša podjetja težko razporedijo svoj čas in sredstva za to, da bi sodelovala pri izobraževalnem procesu. Ocenjujemo, da posredniške organizacije delujejo kot pomembna stičišča za tovrstno sodelovanje.

"V današnjem svetu bodo izobraženi vajenci prispevali k večji konkurenčnosti industrij in podjetji. Ta projekt je prvotno namenjen državam, kjer so vajeniški programi še v zgodnjih fazah razvoja. Prepričani smo, da nam bo ta projekt pomagal napredovati."

  1. Kotsonis, Generalni direktor Federacije za podjetja in industrije Peloponeškega otočja in zahodne Grčije.

Glavni cilj tega projekta je razvoj paketa usposabljanja, ki podpira združevanje srednjih in manjših podjetji, ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, sodelujočih organizacij kot so razne zveze, gospodarske zbornice, občine in prostovoljske agencije, za promocijo in širitev nabora pripravništev in dobrih praks za zagotovitev možnosti za graditev zmogljivosti za angažma pri zagotavljanju in širitvi visokokakovostnih pripravništev.

Poleg novega programa usposabljanja partnerji ustvarjajo tudi inovativno spletno orodje za povezovanje bodočih vajencev in srednjih in manjših podjetji.