Action Synergy d. d. (Grčija) je koordinator projekta EAPPREN. Je organizacija, ki se ukvarja z raziskovanjem in razvojem, usposabljanjem in na znanju temelječo uporabo IKT in je aktivno vključena v razvoj tehnologij, uporabljenih v izobraževanju, metodologij usposabljanj in razvoj programov usposabljanja preko e-učenja. Action Synergy razpolaga z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju in koordinaciji evropskih projektov vse od njene ustanovitve leta 1987. Ima veliko izkušenj pri delu za spodbujanje učenja na delovnem mestu, saj je bila ustanovljena kot univerzitetno partnerstvo za podjetniško usposabljanje (ang. University Enterprise Training Partnership, UETP), katerega namen je spodbujanje učenja na delu za študente in univerzitetne diplomante. Je član Evropske zveze za vajeništva. Ključna strokovna področja Action Synergy vključujejo: spodbujanje učenja na delu, razvoj mrež med interesnimi skupinami, razvoj učnih metodologij, razvoj izobraževalnih tehnologij, razvoj programov in modulov e-učenja in učenja na daljavo, diseminacija in valorizacija evropskih projektov, analiza izobraževalnih potreb, razvoj poklicnih profilov in seznamov veščin in kompetenc, razvoj sinergij na lokalni, nacionalni in transnacionalni ravni.