Zveza industrij Peloponeza in zahodne Grčije, ustanovljena leta 1918, predstavlja skoraj vso proizvodno dejavnost geografskega območja, za katero je zadolžena (z več kot 230 člani – proizvodnimi podjetji) in je ena izmed petih regionalnih zvez v državi.

Večina članov zveze se glede na njihovo ekonomsko velikost in zaposlovanje uvršča med mala in srednja podjetja.

Delo zveze sestavlja več različnih dejavnosti, med drugim spremljanje, preučevanje, raziskovanje in promocija subjektov podjetniških pobud, razvoj kulture duha solidarnosti med podjetji, sodelovanje z javnimi organi in organizacijami zaposlenih za krepitev socialnega dialoga, sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih odborih, svetih, sejmih in dogodkih, preko katerih izpolnjuje gospodarske cilje in vpliva na rast pobud, katerih cilj je prispevati k spodbujanju splošnih interesov lokalnega in regionalnega gospodarstva.