1. gadā dibinātā Peloponesas un Rietumu Grieķijas Industriju federācija pārstāv gandrīz visas atbildības ģeogrāfiskās teritorijas ražošanas aktivitātes (ar vairāk nekā 230 ražošanas uzņēmumu dalībniekiem), ir viena no piecām valsts reģionālām federācijām.

Vairākums Federācijas dalībnieku, atbilstoši to ekonomiskajam izmēram un nodarbinātībai, tiek klasificēti kā MVU.

Federācijas darbs sastāv no dažādām aktivitātēm, kuru starpā ir papildu pasākumi, studijas, pētījumi un uzņēmēju iniciatīvas subjektu veicināšana, solidaritātes gara kultūras attīstība uzņēmumu starpā, sadarbība ar valsts iestādēm un darbinieku organizācijas sociālā dialoga stiprināšanai valsts vai starptautiskajās komitejās, padomēs, izstādēs un pasākumos, caur kurām tiek īstenoti ekonomiskie mērķi, kā arī iniciatīvu pieaugums, kas sniedz ieguldījumu vietējās un reģionālās ekonomikas vispārīgo interešu veicināšanai.