Eurosuccess Consulting (Кипър), чрез динамичен екип от млади учени, предлага пълен пакет услуги, посрещащ нуждите на съвременните кипърски предприятия, особено по въпроси като иновации и технологии. EUROSUCCESS идентифицира  необходимостта от създаване на връзки между кипърската икономика и по-широкия европейски пазар и отдава голямо значение на използването на потенциала, създаден от присъединяването на Кипър към Европейския съюз.

Днес EUROSUCCESS предлага разнообразни услуги на обществеността, както и на частния сектор в Кипър. Също така започна активно да участва в международни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина, основавайки се на интензивния си изминал опит.

EUROSUCCESS има за цел непрекъснато подобряване на предлаганите от него услуги, както и развитието на екипа, което ще даде възможност да подобри своя научен потенциал.

EUROSUCCESS понастоящем участва в 16 програми за обучение през целия живот и ERASMUS + - по един от тях като координатор, както е  и един от оценителите на кипърските национални и норвежки фондове, насочени към НПО.

В допълнение, Eurosuccess Consulting е член на: Международния търговски съвет, Европейската асоциация за образование на затворите (EPEA), Европейската мрежа за политики за ключови умения в училищното образование (KeyCoNet Network), Кипърската търговско-промишлена палата, Федерацията на индустриалците (OEB) и Търговско-промишлена палата в Никозия (NCCI).

Философията на Eurosuccess Consulting е обхваната от следните четири принципа: Изпълнение, преглед, усъвършенстване, редизайн. Чрез този подход Eurosuccess се стреми към непрекъснато подобряване на своите консултантски и развойни дейности. За тази цел организацията е сертифицирана със Системата за качество ISO 9001: 2008, която редовно проверява и преглежда нейната дейност..