- Посреднически организации (Търговско-промишлени палати);

- МСП;

- Институции в областта на ПОО.