Търговско-промишлена палата- Лимасол  е създадена в настоящата си форма през 1962 г. и представлява първото съгласувано усилие на бизнес- общността в Лимасол да има една организация, която да защитава интересите и да насърчава икономическото развитие на област Лимасол.

Още от самото начало Търговско-промишлена палата- Лимасол играе водеща роля в икономическия живот на Лимасол, като работи като група за натиск за реализиране на жизнено важни икономически проекти или като развива конкретни инициативи в тази посока.

От началото на 60-те години на ХХ век Палатата играе ролята на инструмент в преследването на проекти, които са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на Лимасол. Такива проекти са развитието на  промишлените имоти в  Лимасол, пристанището Лимасол, което до този момент е най-голямото по рода си в Кипър, язовир Куририс, яхтеното пристанище и Кипърския технологичен университет.

Освен това, в началото на 60-те години на миналия век беше създадена и внедрена идеята за фестивала на виното, който е свързан със съвременната история на Лимасол като събитие от търговски, туристически и културен интерес.

През годините Палатата на Лимасол продължава да бъде в челните редици на инициативите, насочени към оптимално икономическо развитие на града. В този контекст  тя подпомага изграждането на  пътните проекти, Технопарка, както и  поредица от туристически инфраструктурни проекти като конферентния център, казиното и др.

Основни цели

Основните цели на Търговско-промишлена палата- Лимасол  са следните:

  • Да защитава и насърчава интересите на своите членове в контекста на цялостното икономическо развитие на Лимасол
  • Да насърчава икономическата активност за икономическото и социалното развитие на Лимасол и да улеснява откриването на нови бизнес възможности за своите членове.

• Да допринесе за процеса на вземане на решения на Кипърската търговско-промишлена палата при подпомагане  формулирането на политиката на правителството.