Fundacja Uniwersytetu w Grenadzie (Fundación General Universidad de Granada Empresa) jest instytucją non-profit, utworzoną w 1989 roku w celu promowania ustanowienia stałych kanałów łączności pomiędzy Uniwersytetem w Granadzie a jego najbliższym otoczeniem społeczno-ekonomicznym.
Fundación General Universidad de Granada Empresa jest podmiotem specjalizującym się w projektowaniu, organizowaniu i rozwijaniu działań szkoleniowych dla absolwentów i studentów. Fundacja promuje także strategie ukierunkowane na promowanie uczenia się przez całe życie pomiędzy profesjonalistami, firmami i organizacjami otoczenia biznesu.

Ponadto Fundacja rozwija projekty regionalne, krajowe i ponadnarodowe, których celem jest zachęcanie do integracji bezrobotnych na rynku pracy, w szczególności absolwentów szkół wyższych, a także promocja samozatrudnienia i przedsiębiorczości.

W dziedzinie innowacji Fundacja wspiera tworzenie spin-off i start-upów oraz oferuje doradztwo technologiczne dla firm i naukowców w celu opracowania projektów R + D + I.

Wybrane dane Fundación General Universidad de Granada Empresa:

Ponad 25 lat zaangażowania w szkolenia.

Zorganizowano ponad 2.500 działań szkoleniowych.

Ponad 137 000 studentów.

Ponad 50 narodowości wśród naszych studentów.

Ponad 70 firm współpracujących.

Ponad 15 projektów ponadnarodowych w ciągu ostatnich pięciu lat we współpracy z ponad 30 uznanymi europejskimi instytucjami publicznymi i prywatnymi.